Lausnateymi

Hlutverk

Lausnateymi er jafningjastuðningur til kennara og hlutverk þess er að veita ráðgjöf vegna hegðunar-, samskipta- og eða námserfiðleika nemenda. Teymið styður kennara með því að velta fyrir sér vandanum og koma með tillögur að lausn mála. Kennarinn velur síðan úr tillögunum þá lausn sem honum líst best á að reyna.

Umsjónarkennari vísar þeim málum til nemendaverndarráðs sem ekki hefur tekist að leysa með aðstoð lausnateymis. Lausnateymi hefur fastan fundartíma vikulega. 

Vinnulag

Kennarar senda tilvísun til lausnateymis á sérstöku eyðublaði ef þeir telja sig þurfa aðstoð og/eða handleiðslu. Lausnateymið tekur fyrir tilvísanir frá kennurum.

Kennarar eru kallaðir á fund teymisins þar sem farið er í lausnaleit. Ef umsjónarkennari er ekki tilvísunaraðili er hann samt kallaður á fund teymisins ásamt tilvísunaraðila. Gerð er áætlun um næstu skref. Þeir sem í ráðinu sitja skipta með sér málum og hafa umsjón með því ásamt tilvísunaraðila. Lausnateymið vinnur náið með SMT teymi og nemendaverndarráði.

Fastir fundir eru í lausnateyminu a.m.k. tvisvar í mánuði. Teymið fundar oftar eða vikulega ef þurfa þykir, t.d. ef mörg mál berast.
Hvaleyrarskóli |Akurholti 1, 220 Hafnarfjörður
Sími 565-0200 |Netfang hvaleyrarskoli@hvaleyrarskoli.is