Olweusarkönnun gegn einelti í Hvaleyrarskóla

11.2.2021

Á tímabilinu 16. febrúar til 4. mars verður Olweusarkönnunin lögð fyrir nemendur í 5. – 10. bekk.

Á önninni eru einnig tengslakannanir lagðar fyrir nemendur í 1. – 4. bekk.

 

Eineltiskönnun er liður í Olweusaráætlun gegn einelti og andfélagslegri hegðun, sem Hvaleyrarskóli tekur þátt í. Áætlunin byggir á kerfi Dan Olweusar, prófessors við Háskólann í Björgvin í Noregi.
Eineltiskönnunin verður lögð fyrir nemendur í 5. - 10. bekk skólans á tímabilinu 16. febrúar til 4. mars. Persónuvernd er upplýst um könnunina. Ef einhver nemandi óskar þess að taka ekki þátt verður sú ósk að koma skriflega með undirskrift forráðamanns.
Allir starfsmenn skólans taka þátt í umræðuhópum sem hafa það að markmiði að endurmennta þá í því skyni að læra að greina einelti, vinna að fyrirbyggjandi aðgerðum og læra aðferðir til að stöðva einelti. Þá eru reglulegir bekkjarfundir liður í að að bæta samskipti og líðan í skólastarfinu.
Niðurstöður könnunarinnar munu liggja fyrir í janúar og verða m.a. kynntar stjórn foreldrafélagsins.
Það er ósk okkar og von að nemendur og foreldrar verði virkir með okkur í aðgerðaráætlun Olweusar gegn einelti.

~
Drodzy Rodzice i Uczniowie Hvaleyrarskóli.

Ankieta jest jednym ze srodków Programu zaradczego przeciw przemocy i zachowaniom antyspolecznym w szkole, w którym Hvaleyrarskóli bierze udzial. Program ten jest oparty na systemie opracowanym przez Dana Olweusa, profesora z Uniwersytetu w Bergen w Norwegii.
Ankieta zostanie przedstawiona uczniom klas 5-10 na przelomie listopada i grudnia. Badanie zostalo zgloszone do Urzedu Ochrony Danych Osobowych. Jezeli uczen pragnie odmówic udzialu w badaniu, wymagane jest pisemne zaswiadczenie z podpisem opiekuna.
Wszyscy pracownicy szkoly sa zaangazowani w grupy dyskusyjne, których celem jest doskonalenie zawodowe w zakresie rozpoznawania przemocy w szkole, opracowywanie metod zapobiegawczych oraz zapoznanie z metodami, które powstrzymuja przemoc. Ponadto organizowane sa regularne lekcje wychowawcze, które maja na celu poprawe stosunków oraz samopoczucia w szkole.
Wyniki ankiety zostana ogloszone w styczniu i beda m.in. przedstawione radzie rodziców.
Mamy nadzieje na czynny udzial uczniów i rodziców w Programie zaradczym Olweus przeciw przemocy w szkole.


Hvaleyrarskóli |Akurholti 1, 220 Hafnarfjörður
Sími 565-0200 |Netfang hvaleyrarskoli@hvaleyrarskoli.is