Verkefnalisti skólaráðs

Verkefnalisti skólaráðs fyrir skólaárið 2019-2020

Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Skólanefnd, sbr. 6. gr. , getur með samþykki sveitarstjórnar falið skólaráðum einstakra skóla ákveðin verkefni þessu til viðbótar.

Mánuður 

 Verkefni
Október                     

Skipulag funda skólaárið 2019-2020

Skólabyrjun                                                                                                           

Önnur mál

Nóvember

Símenntunaráætlun

Önnur mál

Desember

Fjárhagsáætlun

Aðbúnaður skóla

Önnur mál

Janúar

Skóladagatal 2020-2021

Önnur mál

Febrúar

Mat á skólastarfi

Önnur mál

 Mars

Skóladagatal 2020-2021

Rekstraráætlun

Aðbúnaður skóla

Önnur mál

Apríl

 Skipulag næsta skólaárs

 Önnur mál

Maí

Mat á skólastarfi / Umbótaáætlun

Önnur mál


Hvaleyrarskóli |Akurholti 1, 220 Hafnarfjörður
Sími 565-0200 |Netfang hvaleyrarskoli@hvaleyrarskoli.is