Fulltrúar í skólaráði

Skólaráð starfar í Hvaleyrarskóla samkvæmt lögum um grunnskóla frá júní 2008 og eftir reglugerð sem sett var í desember 2008. Skólaráð er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Skólanefnd, sbr. 6. gr. getur með samþykki sveitarstjórnar falið skólaráðum einstakra skóla ákveðin verkefni þessu til viðbótar. Í skólaráði Hvaleyrarskóla eiga sæti:

  • Skólastjóri
  • Tveir fulltrúar nemenda
  • Tveir fulltrúar kennara
  • Einn fulltrúi starfsmanna
  • Tveir fulltrúar foreldra
  • Einn fulltrúi úr grenndarsamfélaginu
  • Aðstoðarskólastjóri er sér um ritun fundargerðar

Skólaráð Hvaleyrarskóla 2019-2020  Netföng 
Kristinn Guðlaugsson, skólastjóri kristinn@hvaleyrarskoli.is
Sigrún Einarsdóttir, aðstoðarskólastjóri sigrun@hvaleyrarskoli.is
Bryndís K. Sigurðardóttir, fulltrúi kennara bryndiskolbrun@hvaleyrarskoli.is
Grétar Birgisson, fulltrúi kennara gretarb@hvaleyrarskoli.is
Inga Oddsdóttir, fulltrúi starfsfólks ingaodds@hvaleyrarskoli.is
Guðvarður Ólafsson, fulltrúi foreldra
gudvardur@gmail.com
 Óskar Auðunn Finnsson, fulltrúi foreldra  oskar.audunn87@gmail.com
Rinalds Kluga, fulltrúi nemenda rin4540.hvk@hfjskoli.is
Dröfn Pétursdóttir, fulltrúi nemenda  dropet.hvk@hfjskoli.is
 Magnús Gunnarsson, fulltrúi grenndarsamfélagsins magnus@haukar.is 

Hvaleyrarskóli |Akurholti 1, 220 Hafnarfjörður
Sími 565-0200 |Netfang hvaleyrarskoli@hvaleyrarskoli.is